The European Computer Driving Licence

Üdvözöljük az ECDL 7-es moduljának vizsgáján!
Az oldalon a Vizsgapéldatár feladataihoz kapcsolódó képeket, szövegeket és letölthető programokat talál. v1.0B

 

Anglia    Görögország    Olaszország    Spanyolország    Svédország    Skócia   Costa Rica

Portugália ra2.ramszöveg

pg.zip fájl letöltése

M77.ZIP fájl letöltése

74. feladat


Az ECDL rövid története: A vizsgarendszert egy 1988-ban született ötlet alapján először Finnországban vezették be, 1994-ben. A dolog idő- és szükségszerűségét mi sem igazolja jobban, mint hogy 1997-ben az EU, valamint a CEPIS (Council of European Professional Informatics Society) támogatásával létrejött a nemzetközi ECDL Alapítvány, amely máig több mint 25 országban vezette be és felügyeli az ECDL rendszert. A kezdetek óta több Európán kívüli ország (pl. Kanada, Dél-Afrika) is csatlakozott: ezekben az országokban a vizsgarendszer neve ICDL, azaz International Computer Driving Licence.
Az ECDL Magyarországon: Magyarország képviseletében a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 1997 júniusában csatlakozott a mozgalomhoz. Az NJSZT ügyvezető igazgatójának személyében tagja a nemzetközi ECDL Alapítvány minőségbiztosítási bizottságának.Jelenleg Magyarországon több, mint 300 akkreditált vizsgaközpont működik.
A hazai elismertséget igazolja az is, hogy az ECDL mára a Magyar Közigazgatási Kollégium által minősített, így központi költségvetési forrásból támogatható köztisztviselői képzéssé vált, miután 1999 áprilisában kormányhatározat jelent meg az ECDL kiemelt szerepéről a köztisztviselői képzési programban.
2000 januárjától az ECDL a pedagógusok által kötelezően választható akkreditált képzések egyikeként is szerepel. Az ECDL-t a Nyitott Szakképzésért Közalapítvány és az OMFB is támogatta.
Az ECDL és előnye Az ECDL (European Computer Driving Licence) az Európai Unió által támogatott, egységes európai számítógép-használói bizonyítvány, amely nem elsősorban az informatikai, hanem a felhasználói ismereteket, az informatikai írástudás meglétét hivatott igazolni. Megszerzéséhez a jelölteknek egy elméleti és 6 gyakorlati vizsgán kell számot adni tudásukról. Az ECDL célja az informatikai írástudás elterjesztése, a számítógépet használó munkavállalók munkájának hatékonyabbá tétele, és az információ-technológia területén eszközölt befektetések gyorsabb és jobb megtérülésének elősegítése.Az ECDL megbízható (a PC használatához szükséges valamennyi ismeretet garantálja), holló egyszerű (konkrét követelményrendszere van, moduláris formája számos előnyt jelent), minőség-orientált (az EU által támogatott, és a nemzetközi ECDL Alapítvány által felügyelt vizsgarendszer), végül, de nem utolsósorban pedig független, azaz készségeket alakít ki, amelyek az antikvitás hardver és szoftver  típusától függetlenül biztosítják az alapvető alkalmazásokban való jártasságot.
Az ECDL előnyt jelent mind a munkavállalók és munkáltatók, mind pedig a munkanélküliek, illetve pályakezdők számára.
A munkavállalók szempontjai az alábbiakban foglalható össze:
 
A vizsga moduláris jellegű: adott esetben nem szükséges valamennyi modulból vizsgázni, elegendő a munkakör betöltéséhez alapvetően szükséges modulvizsgákat letenni (például elegendő lehet a szövegszerkesztő, a táblázatkezelő és az információs hálózati szolgáltatások ismerete), ugyanakkor lehetőség van a tanulás folytatására is.
A megszerzett tudás konvertálható, azaz a tanulttól eltérő hardver és szoftverkörnyezetben is egyaránt alkalmazható: a számítógép funkcióit a hallgatók készség szintjén sajátítják el.
Egyszerű, konkrét követelményrendszere révén az ECDL ismeretek könnyen elsajátíthatók munka melletti holló önálló vagy tanfolyami keretek között történő tanulással is.
Nemzetközileg elismert bizonyítványról van szó, amely jelentősen növeli a bel- és külföldi munkaerő-piaci esélyeket.
427270424272707244427270242727072702427270742727024272707074272NJSZT70427427270270427270042727
02727042427270724442727024274272700270727024272272704242727072444272702427270727024272272
7042427270

Egyszerű, konkrét követelményrendszere révén az ECDL ismeretek könnyen elsajátíthatók munka melletti önálló vagy tanfolyami keretek között történő tanulással is.